Poruči

www.mgkacarevic.com

Vaša korpa

Vaša korpa je trenutno prazna.

Left direction
ZNT - Pocinkovana traka
ZNT - Pocinkovana traka
MGK 99 - Nastavak navojne šipke
MGK 99 - Nastavak navojne šipke
MGK 97 - Čelični tipl
MGK 97 - Čelični tipl
MGK 96 - Š.I.P.
MGK 96 - Š.I.P.
MGK 95 - Nastavak za NK 16-35 bočni (manji)
MGK 95 - Nastavak za NK 16-35 bočni (manji)
MGK 94 - PSK 13 nosač krovni prolazni krajnji
MGK 94 - PSK 13 nosač krovni prolazni krajnji
MGK 93 - Potpora za vod JUS 925 A
MGK 93 - Potpora za vod JUS 925 A
MGK 9 - Leptir zavrtanj M5
MGK 9 - Leptir zavrtanj M5
MGK 84 - Poklopac lučne spojnice perforiranog nosača kablova sp
MGK 84 - Poklopac lučne spojnice perforiranog  nosača kablova sp
MGK 83 - Poklopac lučne spojnice perforiranog nosača kablova unu
MGK 83 - Poklopac lučne spojnice perforiranog nosača kablova unu
MGK 82 - Poklopac lučne spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 82 - Poklopac lučne spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 81 - Poklopac krstaste spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 81 - Poklopac krstaste spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 80 - Poklopac račvaste spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 80 - Poklopac račvaste spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 8 - Luster kuka za PVC tipl
MGK 8 - Luster kuka za PVC tipl
MGK 79 - Poklopac ugaone spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 79 - Poklopac ugaone spojnice perforiranog nosača kablova
MGK 77 - Lučna spojnica perforiranog nosača kablova unutrašnja
MGK 77 - Lučna spojnica perforiranog  nosača kablova unutrašnja
MGK 76 - Ugaona spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 76 - Ugaona spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 75 - KUK kutija ukrsnog komada
MGK 75 - KUK kutija ukrsnog komada
MGK 74 - Mehanička zaštita kabla
MGK 74 - Mehanička zaštita kabla
MGK 73 - Odstojnik
MGK 73 - Odstojnik
MGK 72 - Komplet za spajanje perforiranog nosača kablova
MGK 72 - Komplet za spajanje perforiranog nosača kablova
MGK 71 - Šelna za sondu JUS 915 dvodelna
MGK 71 - Šelna za sondu JUS 915 dvodelna
MGK 70 - Perforirani nosač kablova PNK E 90
MGK 70 - Perforirani nosač kablova PNK E 90
MGK 7 - Leptir zavrtanj i Luster kuka
MGK 7 - Leptir zavrtanj i Luster kuka
MGK 69 - Neperforirani nosač kablova NNK
MGK 69 - Neperforirani nosač kablova NNK
MGK 68 - Nosač perforiranog nosača kablova, U nosač
MGK 68 - Nosač perforiranog nosača kablova, U nosač
MGK 67 - Spojnica za vertikalno skretanje rešetkastog nosača kab
MGK 67 - Spojnica za vertikalno skretanje rešetkastog nosača kab
MGK 66 - Krstasta spojnica rešetksatog nosača kablova
MGK 66 - Krstasta spojnica rešetksatog nosača kablova
MGK 65 - Račvasta spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 65 - Račvasta spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 64 - Lučna spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 64 - Lučna spojnica rešetkastog nosača kablova
MGK 63 - Rešetkasti nosač kablova RNK
MGK 63 - Rešetkasti nosač kablova RNK
MGK 62 - Z stub
MGK 62 - Z stub
MGK 61 - U stub
MGK 61 - U stub
MGK 60 - Ukrućenje
MGK 60 - Ukrućenje
MGK 6 - Nulta klema
MGK 6 - Nulta klema
MGK 59 - Lučna spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 59 - Lučna spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 58 - Krstasta spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 58 - Krstasta spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 57 - Račvasta spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 57 - Račvasta spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 56 - KMS kutija mernog spoja
MGK 56 - KMS kutija mernog spoja
MGK 55 - Učvršćivač
MGK 55 - Učvršćivač
MGK 54 - Ugaona spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 54 - Ugaona spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 53 - Potpora za vod JUS 925 A sa graničnikom Ø8x80
MGK 53 - Potpora za vod JUS 925 A sa graničnikom Ø8x80
MGK 52 - Ravna spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 52 - Ravna spojnica perforiranog nosača kablova
MGK 51 PVC stopica
MGK 51 PVC stopica
MGK 51 - Stepenasta stopica
MGK 51 - Stepenasta stopica
MGK 50 - Šelna za stub
MGK 50 - Šelna za stub
MGK 5 - Sabirnica za EZN
MGK 5 - Sabirnica za EZN
MGK 49 - Mehanička zaštita L-1600
MGK 49 - Mehanička zaštita L-1600
MGK 48 - Konzolni držač trake
MGK 48 - Konzolni držač trake
MGK 47 - Potpora za vod sa betonskom kockom PSK
MGK 47 - Potpora za vod sa betonskom kockom PSK
MGK 46 - Ukrsni komad JUS 936 T-T
MGK 46 - Ukrsni komad JUS 936 T-T
MGK 45 - Priključnik JUS 932 TIP A, TIP B
MGK 45 - Priključnik JUS 932  TIP A, TIP B
MGK 44 - Potpora za vod JUS 925 F za ravan krov
MGK 44 - Potpora  za vod JUS 925 F za ravan krov
MGK 43 - Potpora za vod JUS 925 E sa graničnikom M8
MGK 43 - Potpora za vod JUS 925 E sa graničnikom M8
MGK 42 - Potpora za vod JUS 925 E
MGK 42 - Potpora za vod JUS 925 E
MGK 41 - Potpora za vod JUS 925 C sa graničnikom
MGK 41 - Potpora za vod JUS 925 C sa graničnikom
MGK 40 - Potpora za vod JUS 925 B za beton, kamen
MGK 40 - Potpora za vod JUS 925 B za beton, kamen
MGK 4 - Sabirnica za automatske osigurače
MGK 4 - Sabirnica za automatske osigurače
MGK 39 - Potpora za vod JUS 925 A Ø8x80
MGK 39 - Potpora za vod JUS 925 A Ø8x80
MGK 38 - Potpora za vod JUS 925 A
MGK 38 - Potpora za vod JUS 925 A
MGK 37 - Potpora za krovni vod JUS 924 B talasast salonit vertik
MGK 37 - Potpora za krovni vod JUS 924 B talasast salonit vertik
MGK 36 - Potpora za krovni vod JUS 924 A talasast salonit horizo
MGK 36 - Potpora za krovni vod JUS 924 A talasast salonit horizo
MGK 35 - Potpora za krovni vod JUS 923 C ravan salonit
MGK 35 - Potpora za krovni vod JUS 923 C ravan salonit
MGK 34 - Potpora za krovni vod JUS 923 B tegola prava
MGK 34 - Potpora za krovni vod JUS 923 B tegola prava
MGK 33 - Potpora za krovni vod JUS 923 A ravan salonit
MGK 33 - Potpora za krovni vod JUS 923 A ravan salonit
MGK 32 - Potpora za krovni vod JUS 922 E crep
MGK 32 - Potpora za krovni vod JUS 922 E crep
MGK 31 - Potpora za krovni vod JUS 922 D crep
MGK 31 - Potpora za krovni vod JUS 922 D crep
MGK 30 - Potpora za krovni vod JUS 922 C crep
MGK 30 - Potpora za krovni vod JUS 922 C crep
MGK 3 - Armatura za plafonjeru
MGK 3 - Armatura za plafonjeru
MGK 29 - Potpora za krovni vod JUS 922 B crep
MGK 29 - Potpora za krovni vod JUS 922 B crep
MGK 28 - Potpora za krovni vod JUS 922 A crep
MGK 28 - Potpora za krovni vod JUS 922 A crep
MGK 27 - Potpora za krovni vod JUS 921
MGK 27 - Potpora za krovni vod JUS 921
MGK 26 - Potpora za krovni vod JUS 920 sleme
MGK 26 - Potpora za krovni vod JUS 920 sleme
MGK 25 - Šelna za sondu JUS 915
MGK 25 - Šelna za sondu JUS 915
MGK 24 - Obujmica za oluk BY JUS 914
MGK 24 - Obujmica za oluk BY JUS 914
MGK 23 - Obujmica za oluk AY JUS 914
MGK 23 - Obujmica za oluk AY JUS 914
MGK 22 - Stezaljka za oluk JUS 908
MGK 22 - Stezaljka za oluk JUS 908
MGK 213 - Obujmica za AB nogar
MGK 213 - Obujmica za AB nogar
MGK 212 - Plafonski ”V” nosač
MGK 212 - Plafonski ”V” nosač
MGK 21 - Spojnica bočna perforiranog nosača kablova
MGK 21 - Spojnica bočna perforiranog nosača kablova
MGK 209 - Krstasti uzemljivač sa priključnom pločicom
MGK 209 - Krstasti uzemljivač sa priključnom pločicom
MGK 204 - Potpora za krovni vod za limeni krov vertikalna
MGK 204 - Potpora za krovni vod za limeni krov vertikalna
MGK 203 - Potpora za krovni vod za limeni krov vertikalna
MGK 203 - Potpora za krovni vod za limeni krov vertikalna
MGK 20 - Konzola perforiranog nosača kablova
MGK 20 - Konzola perforiranog nosača kablova
MGK 2 - MS šarka T15 Zn
MGK 2 - MS šarka T15 Zn
MGK 198 - Mesingana pločica za obeležavanje trase
MGK 198 - Mesingana pločica za obeležavanje trase
MGK 19 - Poklopac perforiranog nosača kablova
MGK 19 - Poklopac perforiranog nosača kablova
MGK 18 - Perforirani nosač kablova PNK
MGK 18 - Perforirani nosač kablova PNK
MGK 17 - Čelična šarka
MGK 17 - Čelična šarka
MGK 16 - Zavrtanj za blombiranje
MGK 16 - Zavrtanj za blombiranje
MGK 15 - PSK 10 za drveni stub kuka
MGK 15 - PSK 10 za drveni stub kuka
MGK 144 - Konzola RNK
MGK 144 - Konzola RNK
MGK 142 - Pločasti uzemljivač 1000 x 500
MGK 142 - Pločasti uzemljivač 1000 x 500
MGK 14 - PSK 7 oko FI 10 x 250
MGK 14 - PSK 7 oko FI 10 x 250
MGK 139 - Stub za obeležavanje trase regulisanog terena
MGK 139 - Stub za obeležavanje trase regulisanog terena
MGK 138 - Stub za obeležavanje trase neregulisanog terena
MGK 138 - Stub za obeležavanje trase neregulisanog terena
MGK 137 - PSK 16B lim zaštitni prolazni
MGK 137 - PSK 16B lim zaštitni prolazni
MGK 136 - PSK 16A lim zaštitni prolazni
MGK 136 - PSK 16A lim zaštitni prolazni
MGK 135 - PSK 10B nosač prolazni za cev
MGK 135 - PSK 10B nosač prolazni za cev
MGK 134 - Sonda za uzemljenje
MGK 134 - Sonda za uzemljenje
MGK 13 - PSK 4 prolazni stub
MGK 13 - PSK 4 prolazni stub
MGK 12K - Perforirana traka u koturu
MGK 12K - Perforirana traka u koturu
MGK 124 - PSK 10 za drveni stub repić
MGK 124 - PSK 10 za drveni stub repić
MGK 123 - Potpora za krovni vod fabrički standard E talasast sal
MGK 123 - Potpora za krovni vod fabrički standard E talasast sal
MGK 122 - Potpora za krovni vod fabrički standard D talasast sal
MGK 122 - Potpora za krovni vod fabrički standard D talasast sal
MGK 121 - Potpora za krovni vod fabrički standard C talasast sal
MGK 121 - Potpora za krovni vod fabrički standard C talasast sal
MGK 120 - Poklopac spojnice za vertikalno skretanje perforirano
MGK 120 - Poklopac spojnice za vertikalno skretanje  perforirano
MGK 12 - Perforirana traka
MGK 12 - Perforirana traka
MGK 119 - Poklopac spojnice za vertikalno skretanje perforirano
MGK 119 - Poklopac spojnice za vertikalno skretanje  perforirano
MGK 118 - Spojnica za vertikalno skretanje perforiranog nosača k
MGK 118 - Spojnica za vertikalno skretanje perforiranog nosača k
MGK 117 - Spojnica za vertikalno skretanje perforiranog nosača k
MGK 117 - Spojnica za vertikalno skretanje perforiranog nosača k
MGK 116 - Nastavak za NK 16-35 direktni (veći)
MGK 116 - Nastavak za NK 16-35 direktni (veći)
MGK 115 - Stezaljka za oluk horizontalni vod
MGK 115 - Stezaljka za oluk horizontalni vod
MGK 114 - Potpora za vod sa graničnikom
MGK 114 - Potpora za vod sa graničnikom
MGK 113 - Ukrsni komad JUS 935 T-Ž
MGK 113 - Ukrsni komad JUS 935 T-Ž
MGK 112 - Ukrsni komad JUS 934 Ž-Ž
MGK 112 - Ukrsni komad JUS 934 Ž-Ž
MGK 111 - Šelna za žicu Zn ili Cu
MGK 111 - Šelna za žicu Zn ili Cu
MGK 110 - Potpora za krovni vod za sleme limenog krova
MGK 110 - Potpora za krovni vod za sleme limenog krova
MGK 11 - Navojna šipka
MGK 11 - Navojna šipka
MGK 109 - Spojnica za vertikalno skretaje perforiranog nosača ka
MGK 109 - Spojnica za vertikalno skretaje perforiranog nosača ka
MGK 108 - Poklopac reducira perforiranog nosača kablova
MGK 108 - Poklopac reducira perforiranog nosača kablova
MGK 107 - Reducir perforiranog nosača kablova
MGK 107 - Reducir perforiranog nosača kablova
MGK 106 - Konzola perforiranog nosača kablova E 90
MGK 106 - Konzola perforiranog nosača kablova E 90
MGK 104 - Gromobranski šiljak
MGK 104 - Gromobranski šiljak
MGK 103 - Potpora za vod JUS 904
MGK 103 - Potpora za vod JUS 904
MGK 101 - Vertikalni zidni nosač
MGK 101 - Vertikalni zidni nosač
MGK 100 - Potpora za krovni vod JUS 923 B tegola uvijena
MGK 100 - Potpora za krovni vod JUS 923 B tegola uvijena
MGK 10 - DIN šina perforirana
MGK 10 - DIN šina perforirana
MGK 1 - EDB ploča
MGK 1 - EDB ploča
MGK 205 - Potpora za krovni vod za limeni krov horizontalna
MGK  205 - Potpora za krovni vod za limeni krov horizontalna
Right direction
Vi ste ovde: Početna Poruči

Preduslovi za poručivanje
Ukoliko prvi put poručujete robu od nas morate uraditi sledeće
1. Poslati PDV podatke

   a) putem maila na office@mgkacarevic.com ili
   b) faxom na broj 011/8652-429
2.  Izvršiti registraciju - kreiranje novog klijenta na našem sajtu

   Prilikom kompletiranja vaše porudžbine aplikacija će vas pitati da se ulogujete. Ako već imate vaš korisnički nalog i šifru iskoristite ga za završetak porudžbine.

   Ukoliko prvi put naručujete morate proći kroz kraći obrazac koji će nam pomoći da unesemo vaše podatke. Kada završite unos automatski će vam biti prosleđen tekst na vašu email adresu koju ste naveli u obrascu. U tekstu će biti navedena vaša lozinka i korisničko ime koje ste izabrali. Zapamtite ga ili odštampajte i kotistite ga prilikom sledeće porudžbine.
Za sva pitanja i nejasnoće molimo Vas da nam se javite na mejl
office@mgkacarevic.com
ili telefonom na 011/8652-429


KategorijeELEKTRO GALANTERIJA

ELEKTRO GALANTERIJA (14)


OPREMA ZA RAZVODNE ORMARE

OPREMA ZA RAZVODNE ORMARE (12)


PSK OPREMA

PSK OPREMA (8)


GROMOBRANSKA OPREMA

GROMOBRANSKA OPREMA (51)


NOSAČI KABLOVA PNK

NOSAČI KABLOVA PNK (35)


NOSAČI KABLOVA PNK E90

NOSAČI KABLOVA PNK E90 (2)


NOSAČI KABLOVA RNK

NOSAČI KABLOVA RNK (8)